W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz Polski Związek Żeglarski odwołały egzaminy na państwowe patenty żeglarskie i motorowodne do końca marca 2020. Zaistniała sytuacja powoduje, że pierwsze szkolenia w tym sezonie mogą zostać odwołane lub może zostać zmieniony ich harmonogram. W związku z tym będziemy się z Państwem kontaktować i na bieżąco, wspólnie podejmować decyzje o anulowaniu uczestnictwa w kursie, zmianie terminu kursu, lub przeprowadzeniu szkolenia. Odnośnie kursów motorowodnych zaplanowanych na 28-29 marca 2020 będziemy się z Państwem kontaktować 23-24 marca, odnośnie kursów żeglarskich planowo rozpoczynających się 04.04.2020 będziemy się z Państwem kontaktować 30-31 marca.

Odnośnie szkoleń/rejsów rozpoczynających się później będziemy kontaktować się w późniejszym terminie i na bieżąco ustalać plan działania zależnie od rozwoju sytuacji.