Krystian Rutkowski

Student Akademii Morskiej w Szczecinie. Żeglarstwem zajmuje się od 10 lat. Prowadzi kursy na Jachtowego Sternika Morskiego oraz rejsy morskie: stażowe, szkoleniowe i turystyczne.

  • Uprawnienia Jachtowego Sternika Morskiego
  • Uprawnienia Młodszego Instruktora Żeglarstwa
  • Uprawnienia Sternika Motorowodnego
  • certyfikat RYA SRC – Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu
  • Świadectwo Przeszkolenia W Zakresie Bezpieczeństwa (STCW) (ITR, med, bezp., p.poż)
  • Świadectwo Motorzysty Wachtowego